Start
Start
Start
Contact met BCMG Leo Beckers
Start

Start
Start
Start
Waarom BCMG
Start
Start
Start

Home

Producten en diensten

Meer over BCMG

Contact

Multisectoraal


Consumenten wisselen voorkeuren en vrijetijds-

bestedingen in een hoog tempo af en maken geen onderscheid meer tussen de verschillende sectoren. Dat vraagt multisectoraal denken en doen. Een belangrijke kwaliteit van BCMG.    

Oplossingsgericht


Nieuwe ontwikkelingen in leisure zijn kansrijker als het ook oplossingen biedt voor maatschappelijke vraagstukken. BCMG is creatief in het bedenken en combineren van sector overstijgende oplossingen.

Resultaat


Creatief denken, nieuwe verbanden leggen, dat zit in het denkproces van en met BCMG. Uiteindelijk moet het ook leiden tot een concreet resultaat. De jarenlange ervaring stelt BCMG in staat om die vertaalslag te maken naar een helder en bereikbaar doel.

Vraaggericht


Een pretpark als metafoor geeft een nieuwe kijk op de leegstandsproblemen in een binnenstad. BCMG gebruikt haar ervaring in de vrijetijdseconomie om ook in andere sectoren het vraaggericht denken uit te dragen.

WAAROM BCMG


De afgelopen jaren is er een geweldige groei binnen de vrijetijdsmarkt.  ‘Beleving’ of ‘belevings-economie’ staat daarbij centraal. Het economisch belang van vrijetijd wordt herkend, maar is volgens BCMG groter dan gedacht.

Voor maatschappelijke uitdagingen biedt het combineren en slim toepassen van groot- en kleinschalige leisure interessante oplossingen.


Het creƫren van cross-overs tussen verschillende sectoren, nieuwe vormen van samenwerking tussen leisure aanbieders en andere maatschappelijke partijen en zelfs mede-

financiers is de nieuwe uitdaging.


En bij die uitdaging komen de kernkwaliteiten van BCMG; cross-sectoraal denken, vraaggericht, resultaatgericht, creatief, improvisatievermogen, leiderschap het best tot hun recht in combinatie met de strategische en operationele ervaring van BCMG


Meer weten over BCMG?

CONTACT


Mailen: info@bcmg.nl


Bellen:      +31 (0) 73 689 4146

                +31 (0) 6 517 43750


BCMG

Postbus 314

5201 AH 's-Hertogenbosch

www.bcmg.nl


KvK: Brabant nr. 11054978

IBAN: NL78INGB0007474406

BTW-nr: NL811490221B01

DISCLAIMER

Resultaatgericht advies