Start
Start
Meer over BCMG Leo Beckers

Start

Start
Start
Contact met BCMG
Start

  

  

Home

Producten en diensten

Meer over BCMG

CONTACT


Mailen: info@bcmg.nl


Bellen:      +31 (0) 73 689 4146

                +31 (0) 6 517 43750


BCMG

Postbus 314

5201 AH 's-Hertogenbosch

www.bcmg.nl


KvK: Brabant nr. 11054978

IBAN: NL78INGB0007474406

BTW-nr: NL811490221B01
De kleuren


Kunstschilders maken op basis van deze primaire kleuren een onuitputtelijke hoeveelheid andere kleuren. BCMG zoekt met de opdrachtgever naar oplossingen vanuit de mogelijkheden van uw organisatie.
De vlakken


De vier vlakken in het logo symboliseren het marketing denken van BCMG vanuit de traditionele marketing uitgangspunten.

Vraaggericht denken en werken staat daarbij centraal.
De ruimte


De vlakken met de verschillende kleuren lijken ‘ogenschijnlijk’ even groot, maar zijn dat niet. Het gaat om de details. BCMG analyseert eerst de werkelijke oorzaak voordat er oplossingen worden aangedragen.
Werkmethodiek


Tot slot staat de pijl in de letter C van BCMG niet voor niets "tegen de wijzers van de klok in". BCMG is namelijk geen organisatie die alles via de geëffende paden wil oplossen.

Het logo van BCMG


Het logo van BCMG vertelt waar BCMG voor staat.

Met creativiteit, lef en doorzettingsvermogen zoekt BCMG naar oplossingen op maat.

Het eerste vrijblijvende kennismakingsgesprek gebruikt BCMG om te luisteren, de dialoog aan te gaan en te discussiëren over de ruimte voor de nieuwe oplossingen.


Pas vanaf dat moment start de samenwerking met BCMG.


Meer weten over Leo Beckers, de man achter BCMG?


Lees verder

Profiel Leo Beckers (1960) Directeur BCMG


De dertienjarige carrière van Leo Beckers in de ICT sector heeft de basis gelegd voor zijn manier van denken en analyseren. Leo heeft gedurende die jaren zowel logistieke ervaring opgedaan, marketing communicatie en later aangevuld met commerciële ervaring als account manager Large accounts.


Begin 1996 stapte hij over naar de recreatiesector en werd hij lid van het directieteam van Beekse Bergen om vervolgens begin 1997 eindverantwoordelijk te worden voor alle onderdelen van Beekse Bergen. Naast de algemene operationele verantwoordelijkheden heeft hij bij Beekse Bergen een grote reorganisatie doorgevoerd.

Hij heeft zorg gedragen voor de herontwikkeling en formulering van de strategie van Beekse Bergen en vertaling naar beleid voor de individuele Beekse Bergen bedrijven. Het optimaliseren van bedrijfsprocessen (opzetten en uitvoeren reorganisatie en optimalisatieproces) en het aanbrengen van optimale synergie in materieel en personeel speelde daarin een grote rol.


In 2000 trad Leo Beckers  toe tot de holding directie van Libéma als directeur Dag & Verblijfsrecreatie. Libéma is met 24 locaties op dit moment één van de grootste leisure concerns van Nederland.

Hij was tevens betrokken bij vele nieuwe projecten van Libéma. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en formulering van de branchestrategie binnen Libéma en de vertaling naar beleid voor zowel Dag- als Verblijfsrecreatie.

Inmiddels heeft hij reeds 12,5  jaar zijn eigen management advies bureau en adviseert hij overheid en bedrijfsleven op velerlei gebieden. Zijn uitgebreide operationele kennis van de exploitatie van leisure bedrijven geven hem een andere kijk op de beoordeling van bestaande en nog te ontwikkelen vrijetijdsinitiatieven. Het werken met kengetallen, analyse van logistieke- en bezoekers-stromen en een gedegen capaciteit- calculatie/management systeem vormen daarbij belangrijke elementen.


Die ‘andere kijk’ is ook kenmerkend voor zijn

andere  opdrachten. Zo heeft hij het concept leisure

 boulevard bedacht en ontwikkeld in Midden-Brabant.

Hij was ook verantwoordelijk voor de realisatie van

 dit succesvolle vierjarig regionale programma,

waardoor Midden-Brabant een leidende leisure

positie heeft gekregen in Brabant.


Zijn crosssectorale denken zijn een voedingsbodem voor nieuwe leisure ontwikkelingen, waarbij hij vooral groeikansen ziet door oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te combineren met groot- en kleinschalige leisure. Ook zijn benadering van de leegstandsproblematiek in binnensteden is opmerkelijk te noemen. Hij gebruikt een pretpark als metafoor om naar nieuwe oplossingen te kijken.


Meer weten over de producten en diensten van BCMG?

 

Contact

DISCLAIMER